7719.14 - Leadership and Administration in Light of Selected Contemporary Issues at Primary Schools and in Kindergartens/ Other Care Taking Institutions


Course number
7719.14
Title
Leadership and Administration in Light of Selected Contemporary Issues at Primary Schools and in Kindergartens/ Other Care Taking Institutions
ECTS
15
Examination
External
Marking scale
13-
Bibliography
Aasen, W. (2012). Del I Teamarbeid i barnehagen. Í W. Aasen, Teamledelse i barnehagen (s. 15-70). Bergen: Fakbogforlaget. Krøll-Schwartz, S. og Harder, J. (2009). Skolens team som lærernes og medarbejdernes læringsrum. Í P. Christiansen (ritstj.), Skolens nye lederskab. Frederikshavn: Dafolo. Mikkelsen, M. (2013). Skolers mødekulturer koster millioner. Kristeligt Dagblad. Tikið niður 04.11.2014 frá http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/skolers-mødekultur-koster-millioner Jensen, V. R. (2003). Møder på dagsordenen. Børn & Unge. Tikið niður 04.11.2014 frá http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/4D4B3866C9BF349CC1256DC60040EA5F?opendocument Ravn, I. (2011). DEL II: Historie og teori. Í I. Ravn, Facilitering –ledelse af møder der skaber værdi og mening (s. 127-164). Keypmannahavn: Hans Reitzels Forlag. Ravn, I. (2011). DEL I: Praksis. Í I. Ravn, Facilitering –ledelse af møder der skaber værdi og mening (s. 25-126). Keypmannahavn: Hans Reitzels Forlag. Miðskarð, J. (2012). Avbjóðingar fyri námsfrøðingar og hjálparfólk –við serligum atliti til ørðvísi útbúnar limir og tvørprofessionelt samstarv. Tórshavn: Føroya Pedagogfelag. Holgersen, P. og Kofoed, E. (2002). Samarbejde mellem børnehave og skole. Í E. Kielgast og A. Knudsen (ritstj.), De første år i skolen (s. 69-82). Værløse: Billesø & Baltzer. Harder, S. M. (2009). Samarbejde om mål og værdier mellem skolens undervisnings- og fritidsdel. Í M. Erkmann, J. A, Hansen og S. M. Harder (ritstj.), SFO –en del af skolens virksomhed (s. 33-58). Frederikshavn: Dafolo. Miðskarð, J. (in progress). Tværprofessionelt samarbejde –forskningsresultater omsat til anvendelig praksisviden. Hansen, C. Y. (1999). Ledelsesperspektivet i det tværfaglige samarbejde. Í C. Y. Hansen, Nu trækker vi på samme hammel (s. 203-235). Keypmannahavn: Socialministeriet. Kofod, K. (2007). Ledelsessamarbejde i de pædagogiske institutioner. Í K. Kofod, Ledelse af sociale institutioner –pædagogisk ledelse under forandring (s. 253-267). Keypmannahavn: Børsen offentlig. Jørgensen, O. (ritstj.) (2008). Ledelse af dagtilbud – dialog og beslutning - om nye ledelsesformer. København: Væksthus for ledelse. Dall, C. og Meyer, I. (2013). Frygt for fusion af institutioner efter ny skolereform. Information. Tikið niður 22.10.2014 frá http://www.information.dk/466279 Strand, I. (2013). Danmarks største ledelsesudfordring. Mandag morgen. Tikið niður 22.10.2014 frá https://www.mm.dk/danmarks-stoerste-ledelsesudfordring-venter-folkeskolen Kjær. B. (2010). Forældresamarbejdet – inderlig følsom dans eller saglig samarbejdsrelation? Í B. Kjær, Inkluderende pædagogik –god praksis og gode praktikere (s. 147-155). Keypmannahavn: Akademisk forlag. Jensen, T. M. og Olesen, B. R. (2011). Introduktion, Ledelse i forældresamarbejdet, Kommunikation i teori og praksis & Systemisk teori og forståelse (s. 1-79). Í T. M. Jensen og B. R. Olesen, Samarbejde mellem skole og hjem –kommunikation og ledelse. Keypmannahavn: Dansk psykologisk forlag. Jensen, E. og Jensen, H. (2007). Indledning, Pædagogen og læreren som samarbejdspartner, Forældrene som samarbejdspartnere, Hvad handler forældresamarbejdet om? Samarbejdets former og forløb i daginstitutioner og skole & Dialog og samarbejde. Í E. Jensen, H. Jensen, H., Professionelt forældresamarbejde (s. 13-106). København: Akademisk Forlag. Fisker, T. B. (2010). Inklusion og interaktion: muligheder og forhindringer. Pædagogisk psykologisk tidsskrift 47 (5). 12s. Alenkjær, R. (2008). Prolog –eksklusion, inklusion, rummelighed og integration. Í R. Alenkjær (ritstj.), Den inkluderende skole –en grundbog (s. 13-26). Keypmannahavn: Frydenlund. Tetler, S. (2008). Historien bag begrebet ‘den inkluderende skole’. Í R. Alenkjær (ritstj.), Den inkluderende skole –en grundbog (s. 31-46). Keypmannahavn: Frydenlund. Ainscow, M. (2008). Udvikling af en inkluderende praksis og kultur. Í R. Alenkjær (ritstj.), Den inkluderende skole –en grundbog (s. 139-159). Keypmannahavn: Frydenlund. Alenkjær, R. (2008). Skolen som inkluderende organisation. Í R. Alenkjær (ritstj.), Den inkluderende skole –en grundbog (s. 183-206). Keypmannahavn: Frydenlund. Qvortrup, L. (2008). Ledelse af og i den inkluderende skole. Í R. Alenkjær (ritstj.), Den inkluderende skole –en grundbog (s. 207-233). Keypmannahavn: Frydenlund. Rasmussen, J. (2011). Inklusion er en ledelsesopgave. Ledetråden, 4, 11-13. Rasmussen, J. (2011). Den inkluderende leder. Ledetråden, 4,14-15. Alenkjær, R. (2009). Prolog – inklusion i teori og prakis. Í R. Alenkjær, Den inkluderende skole – i et ledelsesperspektiv (s. 19-34). Keypmannahavn: Frydenlund. Alenkjær, R. (2009). Projektledelse i den inkludernde skole. Í R. Alenkjær, Den inkluderende skole – i et ledelsesperspektiv (s. 37-60). Keypmannahavn: Frydenlund. Ainscow, M. (2009). Lokale løsninger i lokale kontekster. Í R. Alenkjær, Den inkluderende skole – i et ledelsesperspektiv (s. 75-85 ). Keypmannahavn: Frydenlund. Dyson, A. (2009) Ledelse hinsides den inkluderende skole. Í R. Alenkjær, Den inkluderende skole – i et ledelsesperspektiv (s. 89-104). Keypmannahavn: Frydenlund. Booth, T. og Ainscow (2007). Inkluderingshåndbogen – udvikling af leg, læring og deltagelse i dagtilbud. Keypmannahavn: BUPL. Fisker, T. B. (in progress). Betingelser for det inkluderende arbejde. 8 s. Madsen, A. og Petersen, V. (2008). Fra fortællinger om det svære samarbejde. Í R. Alenkjær (ritstj.), Den inkluderende skole –en grundbog (s. 235-260). Keypmannahavn: Frydenlund. Harafturat hava tey lesandi valt tilfar sjálvi í samband við stóra uppgávuverkætlan.
Contact
Jóhannes Miðskarð