7718.14 - Overview and Major Contemporary Issues in the Field of Pedagogical Leadership and Administration


Course number
7718.14
Title
Overview and Major Contemporary Issues in the Field of Pedagogical Leadership and Administration
ECTS
15
Examination
Internal
Marking scale
13-
Bibliography
Andersen, M. (2000). Sådan en leder vil eleverne gerne ha’. Í B. Rasmussen (ritstj.), Sådan en leder vil vi gerne ha’…. (s. 15-17). Vejle: Kroghs forlag. Bak, I., Hansen, L. I.. og Okholm, M. (2002). Hjælp, jeg er blevet skoleleder. Vejle: Kroghs forlag Barsøe, L. (2013). Barnehagelæreren som leder – Å lede voksne i arbeid med barn. Oslo: Kommuneforlaget. Brejnrod, P. (2005). Den globale storby eller senmodernitetens sociologi. Í P. Brejnrod (2005), Grundbog i pædagogik –Oplysning, dannelse og fusionspædagogik i senmoderniteten (s. 57-74). København: Gyldendals lærerbibliotek. Bømler, T. (2008). New Public Management. Í T. Bømler (ritstj.), Sociale organisationer i en omstillingstid –Grundbog i organisationsteori til social og sundhedsuddannelserne (3. udgave) (s. 58-61). København: Hans Reitzels Forlag. Eilifsen, M. og Dysvik, A. (2014). God ledelse i barnehagen. Í M. Eilifsen og A. Dysvik, Barnehagelederen – En samling av erfaringsbasert teori (s. 11-23). Oslo: Universitetsforlaget. Fugl, M. (2008). Virksomhedsfilosofi indtager børnehaven. Børn & Unge Forskning, 2 (2008), 14-15. Gaini, F. (2006). Familie, leg og erfaring. Børnehavebørn og moderniseringspro-cessen på Færøerne. BARN / Norwegian Centre for Child Research. 3, 9-25. Gaini, F. (2010). Hvad har du lært i skolen i dag? Familiekapital og skole på Færøerne. BARN/Norwegian Centre for Child Research. 3, 7-29. Gotvassli, K.-Å. (2013). Konflikter og konfliktløsning i barnehagen. Í K.-Å. Gotvassli, Boka om ledelse i barnehagen (s. 192-215). Oslo: Universitetsforlaget. Gotvassli (1999). Barnehager –organisasjon og ledelse. Oslo: Tano Aschehoug. Holm, I. S. (2010). Jagten på anerkendelse. Í I. S. Holm, Anerkendelse i ledelse (s. 254-266). København: Hans Reitzels Forlag. Holm-Pedersen, P. (2010). Hvad der lignede en kontrakt med djævelen. Børn & Unge Forskning, 7 (2010), 12-14. Høg, M. A. (2011). Kunsten at lede lærere. Tikið niður 19.06.2014 frá http://www.sfi.dk/kunsten_at_lede_l%C3%A6rere-10326.aspx Høg, M. A. (2011). Skolelederen som motor og kompas. Tikið niður 19.06.2014 frá http://www.sfi.dk/skolelederen_som_motor_og_kompas-10198.aspx Hviid, P. (2008). Børnenes leder - "sej" eller "slap"? Í D. Cecchin & M. W. Johansen (ritstj.) Pædagogfaglig ledelse - om ledelse af pædagogiske institutioner (pp. 107-126). København: BUPL. Knudsen, K. J. L. og Mýri, M. H. (2010). Starvsfólk á dagstovnum –ein trivnaðarkanning. Vágur: Granskingardepilin fyri samfelagsmenning. Kofod, K. K. (2007). Ledelse af sociale institutioner. Pædagogisk ledelse under forandring. København: Børsens Forlag. Larsen, Ø. (2009). Pædagogen som forvalter af offentlige tjenesteydelser. Í C. Aabroe & S. G. Olesen, (ritstj.). Individ, institution og samfund - antologi for faget (s. 209-229). Værløse: Baltzer & Billesø. Miðskarð, J. (2014). Aðaltættirnir í námsfrøðiligum ráðgevingum. Tórshavn: Føroya Pedagogfelag. Miðskarð, J. & Frost, N. (in progress). Danish and English interprofessional work and action between primary schools and social services. Moeslund, P. (2011). Konfliktløsning i en organisatorisk brydningstid. Í P. Moeslund, Ledelse i perspektiv (bind 2) – fra lukkede til åbne organisationer (s. 74-90). København: Hans Reitzels Forlag. Nakling, N. og Vavik, M. (2011). Den pædagogiske leder: en håndbog til ledere i institutioner. København: Akademisk forlag. Nyborg, T. (2000). Den idelle leder set med forældreøjne. Í B. Rasmussen (ritstj.), Sådan en leder vil vi gerne ha’…. (s. 55-61). Vejle: Kroghs forlag. Schnoor, M. (2009). Narrativ organisationsudvikling –At forme fælles mening og handling. København: Dansk Psykologisk Forlag. Skovborg, D. og Jessen, K. R. (2011). Tidlig indsats ved omsorgssvigt (s. 66-73). Frederiksberg: Frydenlund. Slåtten, M. V. (2013). Administrativ ledelse i en pedagogisk sammenheng –lederen som saksbehandler. Í E. Skogen, R. Haugen, M. Lundestad & M. V. Slåtten (ritstj.), Å være leder i barnehagen (s. 263-286). Bergen: Fakforlaget. Stampe, J. (2000). Mer’ ledelse, tak – men på dansk. Í B. Rasmussen (ritstj.), Sådan en leder vil vi gerne ha’…. (s. 75-80). Vejle: Kroghs forlag. Wilmoes, G. & Vestergård, W. (2013). Forvaltningsrettens grundprincipper: Håndbog for børn og unge-området (3. Udgave). København: Jurist- & Økonomforbundets forlag. Winther, S. C. Og Pedersen, M. J. (2011). Pædagogisk ledelse. Í S. C. Andersen og S. C. Winter, Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne (s. 115-122). København: SFI.
Contact
Jóhannes Miðskarð