7720.14 - Educational Leadership, Staff Management and Strategic Leadership


Course number
7720.14
Title
Educational Leadership, Staff Management and Strategic Leadership
ECTS
15
Examination
Internal
Marking scale
P-
Bibliography
Andersen, F. (2006). Hvad er selvledelse. Í F. Andersen, Selvledelse – selvet på arbejde (s. 43-58). Keypmannahavn: Dansk Psykologisk Forlag. Kristensen, A. R. (2011A). Perspektiver på selvledelse. Í A. R. Kristensen, Det grænseløse arbejdsliv – At lede de selvledende medarbejdere (s. 53-72). Keypmannahavn: Gyldendal. Kristensen, A. R. (2011B). Ledelse af de selvledende medarbejdere. Í A. R. Kristensen, Det grænseløse arbejdsliv – At lede de selvledende medarbejdere (s.153-178). Keypmannahavn: Gyldendal. Torreck, P. (2012). Delegering og empowerment. Í P. Torreck, Håndbog for ledere – Forretningsudvikling og personaleledelse i knæhøjde (4. útgáva) (s. 152-168). Rungsted kyst: Uption. Harris, A. (2012). Distributed leadership: implications for the role of the principal. Journal of Management Development, 31(1), 7-17. Madsen, M. N. og Østergaard, M. (2007). Medarbejderudvikling, læring og refleksion. Í M. N. Madsen og M. Østergaard, Personaleledelse og medarbejderudvikling (s. 27-38). Vejle: Kroghs forlag. Madsen, M. N. og Østergaard, M. (2007). Medarbejderudviklingssamtalen – en refleksiv samtale? & Gruppeudviklingssamtaler med refleksivt fokus. Í M. N. Madsen og M. Østergaard, Personaleledelse og medarbejderudvikling (s. 44-53). Vejle: Kroghs forlag. Nielsen, K. M. (2010). MUS med mening –en vitalisering. Í F. Borch og A. Molly (ritstj.), Skolelederens strategiske samtaler –om systemisk anerkendende ledelse i skolen (s. 51-66). Frederikshavn: Dafolo. Moltke, H. V. Og Lykke, T. F. (2010). Skolelederens nødvendige samtaler. Í F. Borch og A. Molly (ritstj.), Skolelederens strategiske samtaler –om systemisk anerkendende ledelse i skolen (s. 67-86). Frederikshavn: Dafolo. Nielsen, K. M. (2010). Teamudviklingssamtalen. Í F. Borch og A. Molly (ritstj.), Skolelederens strategiske samtaler –om systemisk anerkendende ledelse i skolen (s. 87-103). Frederikshavn: Dafolo. BUPL A (2005). Forsømt disciplin giver dårlig samvittighed. Ledelsestråden, 2005, 2, 2-4. BUPL B (2005). Ledelse i mange arenaer. Ledelsestråden, 2005, 2, 5-6. BUPL C (2005). Ledelse på en bakketop. Ledelsestråden, 2005, 2, 7-8. BUPL D (2005). Strateg og historiefortæller. Ledelsestråden, 2005, 2, 9-11. BUPL E (2005). Gittes strategier. Ledelsestråden, 2005, 2, 12-13. Johannesen, J.-A. og Olsen, B. (2008). Skoleledelse – Skolen som organisajon (s. 350-353). Bergen: Fakforlaget. Bengtson, M. og Rasmussen, M. (2006). Strategisk skoleledelse (s. 39-43). Vejle: Kroghs forlag. Møller, J. K. (2005). Strategisk ledelse og forandring (s. 37-40). Vejle: Kroghs forlag. Mårtensson, B. D. (2011). Udviklingsprocesser & Fastsættelse af mål, evaluering og dokumentation. Í B. D. Mårtensson, Cases i arbejdet med pædagogisk udvikling (s. 27-36). Keypmannahavn: Hans Reitzels Forlag. Ratner, H. (2011). Skolelederen gennem ild og vand – når strategi og brandslukning mødes. Í: M. Juelskjær, H. Knudsen, J. G. Pors og D. Staunæs, Ledelse af uddannelse –at lede det potentielle (s. 27-52). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Larsen, I. S. (2008). På sporet af pædagogisk ledelse. Í D. Cecchin og M. W. Johansen (ritstj.), Pædagogfaglig ledelse – Om ledelse af pædagogiske institutioner (s. 13-26). Keypmannahavn: BUPL. Kirkeby, O. (2008). “Hvad sker der?”. Í D. Cecchin og M. W. Johansen (ritstj.), Pædagogfaglig ledelse – Om ledelse af pædagogiske institutioner (s. 93-104). Keypmannahavn: BUPL. Møller, J. (2003). Ledelse af skolens læringsarbejde. Í B. Ryberg og M. Thrane (ritstjr.), Skolen som lærende organisation –I teori og praksis (s. 89-107). Aarhus: Klim. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How to help people cope with change – Three phases of transition. Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 70-73). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How do groups develop to become effective? – Tuckman’s group development. Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 141-144). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Dusterlich, T. (2007). Projektledelse i daginstitutionen. Í M. H. Petersen og S. P. Sørensen, Ledelse – i pædagogiske kontekster (s. 77-96). Keypmannahavn: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). What makes people do things? Maslow’s hiearachy of needs. Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 9-12). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How can we become more engaged with work? Flow. Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 13-15). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How can people develop their self-awareness? Mindfulness. Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 16-19). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Wadel, C. C. (2008). Pædagogisk ledelse og udvikling af lærende organisationer. Í E. E. Sørensen, L. Hounsgaard, B. Ryberg og F. B. Andersen, Ledelse og læring – i organisationer (s. 54-74). Keypmannahavn: Hans Reitzels Forlag. Dean, J. (1998). Introduction. Í J. Dean, Improving the Primary School (s. 8-17). London: Falmer Press. Moos, L. (2003). Ledelse af skolens undervisning og læring. Í L. Moos, Pædagogisk ledelse –om ledelsesopgaven og relationer i uddannelsesinstitutioner (s. 55-80). Keypmannahavn: Børsens folag. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). Helping others to set goal – The GROW model. Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 20-23). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How do we understand different types of people? Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) . Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 55-58). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How do we know if someone is telling us a lie? Facial Displays . Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 59-61). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Kragh, E. (2013). Kollegial vejledning – en meotde til faglig reflksion på et systemisk grundlag. Í T. Ritchie, Metoder i pædagogisk praksis (s. 156-172). Værløse: Billesø & Baltzer. Ryberg, B. (2009). Refleksive processer. Í F. B. Andersen, J. Gleerup, B. Ryberg, og P. Schaarup, Ledelse i refleksive processer (s. 21-53). Aarhus: Via Systime. Alenkær, R. (2005). Introduktion, De fire refleksionskonstituenter & Model 1. Í R. Alenkær, Narrativ Team-refleksion (s. 13-25; 59-84; 87-96). Frederiksberg: Frydenlund. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). Do people work harder if you give them more attention? The Hawthorne effect . Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 99-102). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). Do the assumptions that managers have about people affect how they do their work? Theory X and Theory Y. Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 103-105). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Southwell, G. (2004). Learning-centred Leadership: Towards personalised learning-centred leadership. Notthingham: NCSL. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How can you ensure everyone makes a fair contribution to team goals? Social loafing theory . Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 145-148). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). What can organizations do to transform the way they think and act? Appreciative inquiry . Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 169-172). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How can good conversations change organizations? Conversational approaches to change . Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 197-201). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Cantore, S. og Passmore, J. (2012). How can metaphors help managers change their organizations? Organizational metaphors . Í S. Cantore og J. Passmore, Top Business Psychology Models (s. 202-205). London, Philadelphia og New Delhi: KoganPage. Madsen, M. N. og Østergaard, M. (2007). Personaleledelse har førstepriooritet & Hvad er personaleledelse. Í M. N. Madsen og M. Østergaard, Personaleledelse og medarbejderudvikling (s. 7-17). Vejle: Kroghs forlag. Sunde, J. og Fuglestad, O. L. (2006). Ledelse og bestlutningstaking i et relasjonelt perspektiv. Nordisk Pedagogisk Tidsskrift, 90(2), 133-144. Olsen, B. (2011). Orden og arbejdsdelinger i daginstitutionen. Nordisk barnehageforskning, 4 (1), 33-40. Moos, L. (2003). Ledelse af skolens relationer. Í L. Moos, Pædagogisk ledelse –om ledelsesopgaven og relationer i uddannelsesinstitutioner (s. 81-103). Keypmannahavn: Børsens folag. Madsen, M. N. og Østergaard, M. (2007). Hvordan personaleledelse?. Í M. N. Madsen og M. Østergaard, Personaleledelse og medarbejderudvikling (s.18-26). Vejle: Kroghs forlag. Andersen, L., Køhlert, C. G. og Steffensen, L. L. (2005). Fastholdelse & Kompentenceusdvikling. Í L. Andersen, C. G. Køhlert, og L. L. Steffensen, God personale ledelse (s. 31-53). Keypmannahavn: Børsens forlag. Madsen, M. N. og Østergaard, M. (2007). Medarbejderudvikling, læring og refleksion. Í M. N. Madsen og M. Østergaard, Personaleledelse og medarbejderudvikling (s. 27-38). Vejle: Kroghs forlag. Madsen, M. N. og Østergaard, M. (2007). Medarbejderudviklingssamtalen – en refleksiv samtale? & Gruppeudviklingssamtaler med refleksivt fokus. Í M. N. Madsen og M. Østergaard, Personaleledelse og medarbejderudvikling (s. 44-53). Vejle: Kroghs forlag. Nielsen, K. M. (2010). MUS med mening –en vitalisering. Í F. Borch og A. Molly (ritstj.), Skolelederens strategiske samtaler –om systemisk anerkendende ledelse i skolen (s. 51-66). Frederikshavn: Dafolo. Moltke, H. V. Og Lykke, T. F. (2010). Skolelederens nødvendige samtaler. Í F. Borch og A. Molly (ritstj.), Skolelederens strategiske samtaler –om systemisk anerkendende ledelse i skolen (s. 67-86). Frederikshavn: Dafolo. Nielsen, K. M. (2010). Teamudviklingssamtalen. Í F. Borch og A. Molly (ritstj.), Skolelederens strategiske samtaler –om systemisk anerkendende ledelse i skolen (s. 87-103). Frederikshavn: Dafolo.
Contact
Jóhannes Miðskarð