7418.18 - Støddfrøðilig modell, hagfrøði, tillagað undirvísing og eftirmeting


Skeiðsnummar
7418.18
Heiti
Støddfrøðilig modell, hagfrøði, tillagað undirvísing og eftirmeting
ECTS
15
Fortreytir
Forudsat at den studerende har bestået : 1. og 2. studieår . Tal, regneprocesser og algebra. Matematikundervisning og geometri Inden kursets afslutning bestået Praktik i matematik, eller fået godkendt/dispensation for en tilsvarende praktik
Endamál
Målet med kurset er at de studerende : får indsigt i matematisk modellering, stokastik, undervisningsdifferentiering og evaluering. kan planlægge, gennemføre og evaluere matematikundervisning i folkeskolen
Innihald
– behandle og kritisk vurderer læseplanerne. – udvikling af modellerings-, hjælpemiddels- og repræsentationskompetencen, i samspil med et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv. – i det matematikdidaktiske perspektiv er der fokus på differentiering og undervisning af elever med forskellige forudsætninger, vanskeligheder eller sproglige udfordringer. Endvidere lægges vægten på tilrettelæggelse af udvalgte undervisningsforløb. – i praksisperspektivet indgår undersøgelse, analyse af beskrivelse af egen praktik. Samt udarbejdelse af egne undervisningforløb og materiale. – det matematikfaglige perspektiv omfatter arbejde med funktioner/variable og stokastik. Det omfatter kendskab til forskellige vækstmodeller, hvor der arbejdes med konkrete modelleringsøvelser med inddragelse af IT. – der indgår kendskab til forskellige evalueringsformer samt deres begrundelser og anvendelser. Der indgår arbejde med folkeskolens prøver og test. – integreret med de andre emner arbejder de studerende individuelt og overfor andre behersker med at vurdere begrænsninger og muligheder i faglig og fagdidaktisk sammenhæng. – It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. Der lægges vægt på, at de studerende får indsigt i den nyeste IT-teknologi og hvordan det kan optimeres i et didaktisk miljø.
Læru- og undirvísingarhættir
Gruppearbejde, klassearbejde, forelæsning, små undersøgelses opgaver, undervisningstræning, fremlæggelser og diskussioner
Læruúrtøka
Når kurset er afsluttet, skal den studerende kunne : benytte variable og enkle funktioner samt diskret matematik som middel til problemløsning og modellering i undervisningen med inddragelse af it anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i undervisningen samt simulere stokastiske processer bl.a. med anvendelse af it anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder. vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder it. begrunde undervisning, som medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige, visuelle og it-baserede matematikholdige præsentationer. planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviter og kreativ virksomhed.
Próvtøkuháttur
De studerende laver en skriflig opgave på max 15 sider, eksklusiv bilag, om et nyt eller tidligere eget udarbejdet konkret undervisningsforløb. Opgaven skal indeholde elementer af, hvordan IT kan inddrages i undervisningen. Opgaven kan skrives enkeltvis eller i grupper. Evaluering baseres på opgaven og en samtale om opgaven. I evalueringen gives en karakter ud fra en helhedsvurdering.
Próvdøming
Uttanhýsis
Próvtalsstigi
7-talsstigin
Lestrarlisti
Den læsende får litt.-beskrivelse når kursuset begynder
Ábyrgd
Harald Winther Knudsen