1852.06 - Norðurlendskar skaldsøgur um uppvøkstur


Skeiðsnummar
1852.06
Heiti
Norðurlendskar skaldsøgur um uppvøkstur
ECTS
10
Endamál
Målet med kurset er å styrke studentenes kompetanse i analyse av episke tekster og litteraturteoretisk refleksjon
Innihald
Kursinnhold: Kurset legger vekt på litterær analyse av et utvalg nordiske romaner om oppvekst. Romanene blir drøftet både som kasusbeskrivelser og som litterær fortellerkunst. Ulike innfallsvinkler til analyse av episke tekster blir drøftet på grunnlag av teoripensum, og romanene blir sett i sammenheng med tematiske og formelle særtrekk ved annen samtidslitteratur. Arbeidsmåte: Forelesninger (på norsk) og gruppearbeid, samt individuelt arbeid mellom samlingene. Veiledning i undervisningsukene og på e-post. Nordiske oppvekstromaner (1998-2004): Færøyske: Gunnar Hoydal: Dalurin fagri (1999) Oddvør Johansen: Sebastians hús (2004) Dansk: Christina Hesselholdt: Hovedstolen (1998) Norske: Saabye Christensen: Halvbroren (2001) Per Petterson: Ut og stjæle hester (2003) Litteraturteori (ca.400 sider): Dahlerup, Pil: Dekonstruktion. 90’ernes litteraturteori (1991) (hele boken, 96 sider) Gaasland, Rolf: Fortellerens hemmeligheter (1999) (hele boken,166 sider) Lothe, Jakob: Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse (2003)(100 sider: s.13-21, 25-48, 53-82) Nielsen, Erik A. Og Svein Skriver: Dansk Litterær Analyse (2000) (ca.100 sider): “Hvad er fortolkning?” (21 sider) “Det episke” (50 sider) Søndergaard, Leif (red.): Metoder og perspektiver (2003) Følgende artikler (ca.100 sider): Johansen, Jørgen Dines: “Indgange til tekstanalyse” (21 sider) og “Forfatterskab” (20 sider) Søndergaard, Leif: “Fiktion” (17 sider) og “Kontekst” (18 sider) Gemzøe, Anker: “Metafiktion” (13 sider) Marnersdóttir, Malan: “Intertekstualitet” (16 sider)
Læru- og undirvísingarhættir
2 ganger 2 ukers intensiv undervisning med tre undervisningsdager pr. uke
Próvtøkuháttur
Frí heimauppgáva.