1441.17 - Den skønlitterære tekst: Fire parametre (MA)


Skeiðsnummar
1441.17
Heiti
Den skønlitterære tekst: Fire parametre (MA)
ECTS
5
Fortreytir
Bestået bachelor i færøsk eller tilsvarende. Det er også muligt at tage kurset som enkeltfagsstuderende (jfr. studiebeskrivelsen).
Endamál
At give den studerende indsigt i genrebegrebet og gøre den pågældende i stand til at skelne skønlitteratur fra saglitteratur og holde de forskellige skønlitterære genrer ude fra hinanden ud fra en indsigt i de dybereliggende tekstparametre.
Innihald
Under kurset beskrives, hvad man skal forstå ved en skønlitterær (i modsætning til en saglitterær) tekst. Med baggrund i Grices teori om konversationelle implikaturer vil det blive vist, at enhver skønlitterær tekst vil kunne beskrives indgående via følgende fire distinkte parametre og kun disse: figurativitet, tropicitet, fiktionalitet og grad af realisme. Det vil være en underliggende antagelse, at skellet mellem faglitterære og skønlitterære tekster bygger på pragmatiske forudsætninger, som i virkeligheden ikke blot er af tekstlig art, men også vil kunne findes fx i malerkunst, arkitektur, teater og film. Der vil under kurset blive inddraget forskellige skønlitterære tekster til analyse.
Læru- og undirvísingarhættir
Seks forelæsninger med introduktion af teori samt inddragelse af forskellige analysetekster. Der bliver undervist på dansk.
Læruúrtøka
En vellykket gennemførelse af undervisningsforløbet vil sætte den studerende i stand til: • At analysere skønlitterære tekster ud fra de fire parametre: figurativitet, tropicitet, fiktionalitet og grad af realisme • At forklare, hvori disse parametre består, og hvad det er, der binder dem sammen til en teori om skønlitteratur • At diskutere spørgsmål om skønlitterære genrer på baggrund af de fire parametre.
Próvtøkuháttur
Møde min. 80% og uge-opgave 5-8 sider ved kursets afslutning. Opmøde under 80% og reeksamination: bunden hjemmeopgave 9-10 sider.
Próvdøming
Uttanhýsis
Lestrarlisti
Widell, Peter (2016) Metaforteori. (70 s.) [udkast] Widell, Peter (2014) 'The Literary Text: Four Parameters.' In Reflections upon Genre: Encounters between Literature, Knowledge, and Emerging Communicative Conventions. Tübingen: Narr. Francke Attempto Verlag GmbH:177-228. (51 s.) Widell, Peter (2012) 'Hvad er tekstfiktion.' i Eyđun Andreassen, Malan Johannesen, Anfinnur Johansen & Turiđ Sigurđardóttir (red.) Malunarmót: Heiđursrit til Maluna Marnersdóttur. Tórshavn: Fróđskapur:479-510. (31 s.) Widell, Peter (2002) 'Filosofisk realisme og litterær realisme.' In Stefan Ivesen, Heidi Jørgensen og Henrik Skov Nielsen (red.) Om som om: Realisme i teori og nyere kunst. København: Akademisk Forlag:94-133. (39 s.) Grice, Herbert Paul (1989 (1975):22-40) ’Logic and Conversation’ In Herbert Paul Grice The Way of Words. Cambridge, MA: Havard University Press. (18 s.) Ud over ovenfor anførte teoritekster vil der blive udleveret diverse tekster til analyse.
Ábyrgd
Malan Marnersdóttir