DEN 16. NORDISKE LÆRERUDDANNELSESKONFERENCE

INNOVATION I UNDERVISNING OG LÆRING

Fakultetet for Pædagogik og Uddannelse på Færøernes Universitet indbyder til den 16. Nordiske Læreruddannelseskonference i Tórshavn fra den 3.- 5. maj 2022.

Konferencen byder på:

  • Spændende plenumsessioner inden for konferencens hovedtema ”Innovation i Undervisning og Læring” med hovedforelæsere fra de nordiske lande.
  • Parallelsessioner med mundtlige oplæg, workshops og postersessioner fra konferencens deltagere, som repræsenterer forsknings- og uddannelsesinstitutioner i de nordiske lande.
  • Netværk, vidensdeling og samarbejde
  • Udflugter
  • Kulturelle oplevelser
  • Konferencemiddag

Formålet med konferencen

Den Nordiske Læreruddannelseskonference er siden 1991 blevet afholdt hvert andet år i et af de følgende nordiske lande: Færøerne, Grønland, Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige. Senest at konferencen blev afholdt på Færøerne var i 2006.

Hovedformålet med konferencen er at skabe og vedligeholde netværk samt at dele og formidle viden, frembragt af forskning, erfaringer og praksis om emner med relevans for læreruddannelsesområdet.

Konferencens hovedsprog er skandinavisk, men forelæsninger og oplæg kan også afholdes på engelsk.

Betingelser vedrørende registrering

Den 16. Nordiske Læreruddannelseskonference skulle oprindeligt afholdes i 2020 med over 200 tilmeldte. Grundet COVID-19 blev konferencen udskudt og planlægges nu afholdt i maj 2022. Alle tilmeldte blev tilbudt at beholde deres konferencepladser.

Bemærk venligst at vi tager ikke imod flere tilmeldinger! 

Har I yderligere spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne at kontakte Greengate.

E-mail: info@greengate.fo Tlf: +298 350 520

Har I yderligere spørgsmål eller kommentarer vedrørende konferencens faglige indhold, kan I kontakte LUK20@setur.fo